o nás ceník právní služby kontakt

 
Právní služby

Poskytujeme právní služby v celé řadě právních odvětví, a to v právu rodinném, občanském, obchodním, insolvečním, směnečném, pracovním a procesním, dále v agendě nemovitostí včetně advokátních úschov, ověřování podpisů a v neposlední řadě v právu trestním.

Advokátní kancelář se zaměřuje na rodinné právo zahrnující komplexní právní poradenství v tomto odvětví ( úpravu poměrů k nezletilým dětem, svěření dětí do péče jednoho z rodičů, střídavá péče, zvyšování a snižování výživného pro nezletilé i zletilé děti, smluvený i nesmluvený rozvod, žaloby na určování či popření otcovství, vypořádání společného  jmění manželů, a to dohodou i v soudním řízení ).

Pomůžeme Vám také i  při převodech nemovitostí (darovací a kupní smlouvy),  při dědickém řízení, vymáhání pohledávek, v občanském soudním řízení, v řízení před obchodním rejstříkem, před katastrálním úřadem, živnostenským úřadem, v rozhodčím a exekučním řízení.


Právní pomoc obsahuje:

Právní porady, zastupování ve sporech u soudů  (okresních, krajských, Nejvyššího soudu ČR,  Ústavního soudu ČR), sepis  podání, žalob a návrhů, sepis smluv a právních rozborů. Poskytujeme  komplexní  služby  v  oblasti  smluvního právasepis smluv k nemovitostem ( kupní, darovací, zástavní, zřízení věcného břemene, Dohody o vypořádání společného jmění manželů a další ). Vypracováváme insolvenční návrhy včetně návrhů na oddlužení, přihlášky do insolvenčního řízení ( včetně zastoupení věřitele v insolvenčním řízení ).

Při vymáhání pohledávek sepisujeme předžalobní upomínky, jednáme s dlužníky o mimosoudním vyřešení věci, sepisujeme dohody o mimosoudním vyřešení pohledávek, jednáme s věřiteli  dle plné moci o mimosoudním vyřešení závazku dlužníka, sepisujeme soudní či rozhodčí žaloby, zastupujeme v soudních, rozhodčích a exekučních řízeních

 

 

 
   
   
   
   
   
   

design by EuroArtFoto 2015